ТРЕНІНГ «ЛОЯЛЬНІ КЛІЄНТ І ПРАЦІВНИК – ШЛЯХ ДО УСПІХУ БІЗНЕСУ»

Тренери: Тетяна Лебідь, Ірина Когут

 

Обґрунтування доцільності проведення тренінгів у заданій тематиці: Щоб бути успішною, компанія повинна постійно підвищувати свої виробничі результати. У цьому випадку керівники з більшою ймовірністю будуть інвестувати в людські ресурси компанії, наприклад організовуючи навчання, надаючи обладнання і створюючи умови для того, щоб зробити роботу краще і приємніше. Це веде до більш високої задоволеності працівників і, як наслідок, - до поліпшення якості продуктів і обслуговування, що, в свою чергу, може підвищити ступінь задоволеності клієнтів і їх лояльність.

Компаніям стає все важче і важче відрізнятися від своїх конкурентів за якістю продукту, і тому для створення конкурентної переваги, важливішим стає зосередження на обслуговуванні клієнтів. Для отримання позитивних результатів, в центрі уваги має бути клієнт, та успіхи залежать від працівників, лояльний працівник є запорукою успішного бізнесу. Успішний і задоволений працівник якісніше обслуговує клієнтів, що потім перетворюється в успішний бізнес ланцюжок «працівник-клієнт-прибуток».

 

Очікувані результати:

 

Формат тренінгу:

Тривалість тренінгу – 16 год. (2 дні по 8 год.)

Теорія - 30 %, практика (виконання практичних завдань, ділові ігри, командна робота, «мозковий штурм», робота із завданнями у роздаткових матеріалах) - 70%.

 

Програма тренінгу «Лояльні клієнт і працівник – шлях до успіху бізнесу»

Блок 1. Лояльність клієнтів як основа концепції сучасного маркетингу

1. Що таке лояльність та задоволеність клієнтів, коли вони виникають? «Стан» клієнтів

2. Етапи формування лояльності

2.1. Формування унікальної концепції цінності. Маркетингова стратегія

2.2. Вибір «потрібного» клієнта. Сегментація як частина бізнес-стратегії

2.3. Розробка програми маркетингу

3. Маркетингові дослідження ринку: пошук відповідей на запитання що пропонувати? в якій кількості? де пропонувати? для кого?

4. Планування «маркетингу-мікс»: товар, ціноутворення, розподіл, просування

5. 5 кроків, які допоможуть Вам стати клієнто-орієнтованою маркетинговою організацією. Правила, необхідні для завоювання довіри клієнтів

Блок 2. Лояльність персоналу

1. Підміна понять, або що таке лояльність персоналу. Багаторівнева лояльність.

2. Скільки коштує компанії нелояльний працівник. Фактори нелояльності. Зв'язок плинності і лояльності. Безпека компанії і лояльність. «Вірус нелояльності» вплив на колектив та клієнта

3. Методики визначення лояльності персоналу.

3.1. Розгляд методик визначення лояльності персоналу.

3.2. Експрес діагностика.

3.3. Група ризику «люди Х».

4. Інструменти впливу

4.1. Залучення та інформування.

4.2. Командоутворення.

4.3. Розробка програм формування лояльності та прозорої системи матеріального стимулювання.

4.4. Покращення умов праці.

4.5. Регулярний моніторинг.

4.6. Внутрішній PR

5. Ланцюжок удосконалення «ПРАЦІВНИК-КЛІЄНТ-ПРИБУТОК»

5.1. Лояльний працівник + Лояльний клієнт = Успішна компанія

5.2. Інструменти проектного менеджменту - шлях до успішної впровадження стратегії

 

Loading...

.