Немає нічого важче, небезпечніше і невизначеніше,

ніж керувати введенням нового порядку речей …..

Нікколо Макіавеллі

 

ТРЕНІНГ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, АБО ЯК ЗРОБИТИ КОМПАНІЮ ЕФЕКТИВНОЮ ТА КЕРОВАНОЮ»

Тренери: Тетяна Лебідь, Ірина Когут

 

Обґрунтування доцільності проведення тренінгів у заданій тематиці: Коли Компанія починає одночасно виконуватися більше п’яти проектів і контролювати цей процес керівникові стає складніше, так як витрати за неефективне управління та рішення постійно зростають, постає питання упорядкування діяльності Компанії та впровадження загального підходу управління портфелем проектів. Поєднання організаційної, методологічної складової інформаційної системи підтримки проектного управління в організації прийнято назвати корпоративною системою управління проектами. Впровадження та застосування інструментів управління проектів дозволить навести порядок у Компанії та дозволить підвищити ефективність реалізованих проектів.

 

Очікувані результати:

Застосування отриманих під час участі у тренінгу навичок та знань сприятиме:

  • розумінню, як використовувати управління проектами у діяльності Компанії;
  • розумінню всіх процесів управління проектами;
  • упорядкуванню існуючих Проектів Компанії;
  • оволодінню інструментами управління проектами на різних етапах Проекту;
  • підвищенню рівня кваліфікації керівників та працівників організації;
  • розвитку проектного мислення у керівників та їх підлеглих;
  • отриманню навиків ефективного управління.

 

Цільова аудиторія: керівники та працівники організації, керівники відділів, керівники та учасники проектів, також даний тренінг підійде тим слухачам хто готується до проходження сертифікації.

 

Формат тренінгу:

Тривалість тренінгу – 16 год. (2 дні по 8 год.)

Теорія - 30 %, практика (виконання практичних завдань, ділові ігри, командна робота, «мозковий штурм», робота із завданнями у роздаткових матеріалах) - 70%.

 

Програма тренінгу «Управління проектами, або як зробити Компанію ефективною та керованою»

1. Вступ до управління проектами та його елементи

1.1. Міжнародні стандарти з управління проектами.

1.2. Різниця між проектним та операційним управлінням

1.3. Структура управління проектами. Проекти та Портфелі проектів

1.4. Життєвий цикл проекту і життєвий цикл продукту

 

2. Процеси управління проектами

2.1. Управління інтеграцією

2.1.1. Ініціація Проекту. Обґрунтування ініціації проекту. Постановка цілей проекту

2.1.2. Статут Проекту. План управління Проектом

2.1.3. Управління змінами у Проекті

2.1.4. Завершення Проекту

2.2. Управління змістом

2.2.1. Зацікавлені сторони проекту (стейкхолдери), конфлікт інтересів учасників проекту

2.2.2. Побудова структури робіт. Визначення обсягу робіт, розбивка на стадії, етапи, роботи

2.3. Управління розкладом Проекту

2.3.1. Побудова взаємозв'язків між роботами проекту

2.3.2. Методи CPM й PERT. Визначення критичного шляху. Діаграма Гантта

2.3.3. Методи скорочення тривалості Проектів

2.4. Управління вартістю

2.4.1. Укладання бюджетів грошових потоків проекту

2.4.2. Контроль за виконанням бюджету. Метод освоєного обсягу. Прогноз бюджету до завершення Проекту

2.5. Управління якістю

2.5.1. Планування якості

2.5.2. Контроль якості

2.6. Управління людськими ресурсами

2.6.1. Розподіл ролей та обов’язків в команді проекту

2.6.2. Набір, розвиток і управління командою проекту

2.6.3. Життєві цикли команди проекту, модель Такмена

2.6.4. Мотивація персоналу проекту

2.7. Управління комунікаціями

2.7.1. Визначення потреби в інформації. Планування комунікацій та управління ними

2.7.2. Звітність по виконанню проекту

2.8. Управління ризиками

2.8.1. Якісна і кількісна оцінка ризиків

2.8.2. Вибір стратегії управління ризиками

2.9. Управління закупівлями

2.9.1. Здійснення аналізу: Купувати чи закупляти

2.9.2. Види контрактів. Планування адміністративного закриття контрактів

 

3. Рекомендації по створенню корпоративної системи управління проектами

Loading...

.