ТРЕНІНГ «БІЗНЕС-ПЛАН: РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ»

Тренери: Тетяна Лебідь, Ірина Когут

 

Обґрунтування доцільності проведення тренінгів у заданій тематиці: Планування - це процес творчого осмислення майбутнього підприємства (бізнесу). У цей час, керівники вирішують: в якому напрямку і як швидко досягти поставлених цілей і що зробити, щоб зменшити можливі ризики, як управляти ситуацією в цілому. Бізнес-план – це координація дій і перетворення припущень в чіткі домовленості та інструкції.

Бізнес-план також дуже важливий і в процесі ведення бізнесу, компаніям необхідні плани при реконструкції, модернізації, оптимізації і розширення бізнесу, щорічне планування та бюджетування є запорукою досягнення фінансової стабільності.

Бізнес-план є одним з основних інструментів, що визначає ефективність діяльності підприємства, а також необхідною умовою для отримання компанією зовнішніх інвестицій. Професійно розроблені документи розкривають всі складні питання планування бізнесу (проекту), прораховують фінансову складову, прогнозують розвиток ситуації.

Керівники, власники бізнесу і майбутні підприємці отримають можливість розглядали бізнес-план як "карту польоту", визначальну, найбільш бажану, оптимальну в часі з найменш ризикованим маршрутом у досягненні поставлених цілей.

 

Очікувані результати:

  • ознайомлення з поняттям бізнес-плану інвестиційного проекту, його призначенням, структурою;
  • ознайомлення з основними стандартами бізнес-планів;
  • відпрацювання вміння проведення експрес-аналізу бізнес-проекту (бізнес-ідеї) та якісного представлення попереднього резюме проекту;
  • отримання навиків розробки описової та розрахункової частин бізнес-плану;
  • отримання навиків розрахунку показників ефективності інвестицій та використання отриманих даних прийнятті рішень про вкладення в проект;
  • ознайомлення з основами управління проектами, отримання базових технік планування змісту проекту, розрахунку розкладу та аналізу виконання проекту.

 

Цільова аудиторія: власники та керівники бізнесу; фахівці, зайняті у підготовці та реалізації проектів розвитку компаній; керівники напрямків (відділів); особи котрі бажають отримати знання та практичні навички з бізнес-планування та розробки інвестиційних проектів.

 

Формат тренінгу:

Тривалість тренінгу – 16 год. (2 дні по 8 год.)

Теорія - 30 %, практика (виконання практичних завдань, ділові ігри, командна робота, «мозковий штурм», робота із завданнями у роздаткових матеріалах) - 70%.

 

Програма тренінгу «Бізнес-план: розробка та реалізація інвестиційного проекту»

1. Поняття бізнес-плану інвестиційних проектів

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційних проектів. Особливості інвестиційних рішень

1.2. Послідовність підготовки бізнес-плану

1.3. Вимоги до бізнес-плану

1.4. Міжнародні стандарти підготовки бізнес-планів

2. Основні розділи бізнес-плану

2.1. Резюме проекту

2.2. Опис продукту

2.3. Аналіз ринку

2.4. Маркетинговий план

2.5. Організаційний план

2.6. Календарний план

2.7. Виробничий план

2.8. Інвестиційний план

2.9. Фінансовий план

3. Розрахунок інвестиційного проекту

3.1. Прогнозування чистих грошових потоків за проектом

3.2. Тимчасова вартість грошей. Приведення грошових потоків до одного моменту часу

3.3. Ставка дисконтування. Середньозважена ціна капіталу

3.4. Основні показники інвестиційної привабливості проекту (термін окупності, чиста приведена вартість, індекс прибутковості)

4. Управління проектами

4.1. Поняття проекту та його особливості як об'єкта управління. Результати та фази проекту

4.2. Зміст проекту. Ієрархічна структура робіт (ІСР)

4.3. Розклад та бюджет проекту. Оцінка тривалості проекту. Метод критичного шляху

4.4. Моніторинг виконання проекту. Метод освоєного обсягу. Відхилення по термінах і відхилення по вартості

4.5. Аналіз ризиків проекту

5. Презентація бізнес-плану для інвестора

Loading...

.