Менеджер проекту: професія та її значення в сучасному бізнесі

Обкладинка книжки

 

Професія менеджер проекту є доволі молодою на ринку праці України тому і виникає певна плутанина, що до цих двох професій та нерозуміння працедавцями їх ролей та обов’язків в діяльності підприємства.

Безперечно, що обидві професії є надзвичайно важливими, оскільки функціональний менеджер відповідає за операційну діяльність у певному підрозділі, а менеджер проекту відповідає за реалізацію бізнес-проекту.

Необхідна умова успішного управління підрозділом в організації вимагає від функціонального менеджера високої кваліфікації у конкретній сфері та досвіду. Успішна реалізація бізнес-проектів залежить від багатьох чинників: талант, хист менеджера проекту, економічні та правові умови, правильного розподілу праці і все це відбувається в межах виділеного часу та ресурсів. 

Відмінності цих двох професій наведені у таблиці.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТУ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР
Має унікальну чітко поставлену і детально описану ціль в кожному проекті. Організує виконання низки стабільних функцій очолюваного підрозділу.
Управляє проектом, обмеженим у часі. Управляє постійно діючим підрозділом
Управляє тимчасовою командою, склад якої може змінюватися залежно від організаційної структури. Управляє відносно стабільним колективом співробітників.
Має у підпорядкуванні — команду різнопрофільних спеціалістів. Має у підпорядкуванні групу спеціалістів однієї чи суміжних спеціальностей.
Може не бути спеціалістом в предметній області проекту. Зазвичай розуміється в предметній області краще своїх підлеглих.
По закінченні кожного проекту може стати «тимчасово безробітним». Стабільно займає свою посаду.
Головна мотивація — бонус за результатами проекту. Основна частина мотивації — стабільна фіксована оплата.

Саме з цих відмінностей і витікають «плюси» і «мінуси» професійного керівника проектами. Кожен проект - це виклик, тому такого роду діяльність більше підходить людям амбітним, творчим, схильним до ризику і змін.

Застосування проектного менеджменту є надзвичайно актуальним в сучасних ринкових умовах та все частіше застосовується в діяльності українських суб’єктів підприємництва для реалізації бізнес-проектів, а професія менеджер проектів стає все більш популярною та актуальною на ринку праці.

Автори: Ірина Когут, Ірина Сидорук (менеджер Консалтингової компанії «Територія Бізнесу»)

Loading...

.