Зміни у трудовому законодавстві

Обкладинка книжки

01.01.2015 року набули чинності важливі зміни внесені до Кодексу законів про працю України Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» №77-VIII від 28 грудня 2014 року. 

Варто зазначити, що відповідно до ч.3 ст.24, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також суттєві зміни щодо відповідальності за порушення законодавства про працю передбачені у статті 265 КЗпП України: «Відповідальність за порушення законодавства про працю», а саме:

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (36 540,00 грн., з 01.12.2015 р. – 41 340,00 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (3 654,00 грн., з 01.12.2015 р. – 4 134,00 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (12 180,00 грн., з 01.12.2015 р. – 13 780,00 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
  • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - четвертим частини другої цієї статті - у розмірі мінімальної заробітної плати (1 218,00 грн., з 01.12.2015 р. – 1378 грн.).

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Звертаємо увагу на зміни наступних статей. Виключені: ч.4 ст.24, 24-1, внесені зміни у статті 48, 49-2, 196, 232, 235, 259 КЗпП України.

Серед інших новацій — із КЗпПУ виключено статтю 24-1, яка передбачала обов’язок реєстрації у службі зайнятості трудового договору, укладеного між працівником і фізичною особою. 

Автор: Олена Мамрега

 

Loading...

.