Використання чинника лояльності персоналу в системі управління підприємством

Обкладинка книжки

Проблема плинності персоналу є однією з ключових проблем для будь-якого підприємства чи організації. Висока плинність на підприємстві негативно впливає на морально-психологічну атмосферу колективу, що неминуче призводить до зниження здатності його працівників повноцінно виконувати свої службові обов'язки. До того ж звільнення працівників з їх подальшою заміною може бути досить дорогим заходом для підприємства. Сьогодні питання лояльності персоналу набуває особливої актуальності. Це пояснюється тим, що персонал розглядається як фактор конкурентоспроможності, а вірність працівників компанії – як конкурентна перевага.

Лояльність – це чутлива матерія, що відображає всі позитивні і негативні процеси підприємства, що відбуваються в ньому.

В основі лояльності лежить задоволеність працівників різними аспектами роботи. Лояльні працівники більш мотивовані, вони відчувають себе частиною підприємства, гордяться місцем своєї праці, прагнуть якісно виконувати свої функції, проявляють ініціативу, творчо ставляться до своєї роботи. Нелояльні працівники, навпаки, працюють "як-небудь" і "від дзвінка до дзвінка", саботують роботу, їх мало цікавить якість їхньої роботи і терміни її виконання, вони можуть навіть свідомо завдавати шкоди підприємству. Такі працівники формують негативний імідж всередині організації, та виступають у ролі деконструктивного елементу. Вочевидь, що від рівня лояльності працівників залежить успіх усього підприємства.

Успіх підприємства можна представити у вигляді взаємозв’язку двох складових – лояльність персоналу та лояльність підприємства до працівника.

ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ + ЛОЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ДО ПРАЦІВНИКА

=УСПІХ ПІДПРИЄМСТВА

Лояльність працівника забезпечується і підтримується наступними складовими:

 • матеріальними та фінансовими благами;
 • особистими перспективами розвитку у професії, кар’єрним ростом;
 • колективом, окремими особистостями, особливою атмосферою.

Лояльність персоналу з боку підприємства формується за допомогою:

 • чіткого формування місії та цілей підприємства;
 • системи мотивації;
 • формування атмосфери в колективі.

Успіх підприємства, тобто його ефект від формування лояльності персоналу буде проявлятись у:

 • зниженні витрат підприємства;
 • збільшенні якості процесів;
 • зростанні іміджу підприємства;
 • зменшенні ризику;
 • покращенні атмосфери в колективі.

На загал система управління лояльності персоналу дає змогу оцінювати задоволеність працівників змістом посадових обов'язків і умовами праці, визначати рівень ефективності роботи колективу підприємства в цілому, виявляти міру лояльності персоналу до системи матеріального і нематеріального заохочення роботи, отримувати дані про імідж підприємства в очах працівників, а також виявляти задоволеність працівників стосунками в колективі. І які б методи мотивації, стимулювання, підвищення лояльності або задоволеності керівник не обрав, він не повинен забувати про те, що саме лояльні працівники, які відчувають, що їх цінують, впевнені в собі і своїх здібностях, можуть гарантувати стабільний розвиток підприємству. 

Автор: Ірина Когут

Loading...

.