Стратегічна роль проектів в управлінні бізнесом

Обкладинка книжки

На сьогоднішній день проекти займають важливу роль у розвитку компаній. Завдяки проектам компанії виживають у конкурентному середовищі і збільшують свої прибутки. Успішна реалізація проектів вимагає від керівників відповідних вмінь та навиків, які б дозволяли виконувати проекти швидше, якісніше використовуючи ресурси (людські, фінансові тощо), які є в наявності у компанії.

Ніхто не стане заперечувати, що виведення на ринок нового продукту чи послуги не вчасно може призвести до значних фінансових втрат, і не тільки. Результати невдалих проектів, пізніше позначаються на розвитку компанії. Саме тому, питання, які стосуються управління проектами є надзвичайно важливими як для власників бізнесу, що очікують інвестицій від своїх вкладень, так для керівників компаній, ТОП-менеджерів, які відповідають за результати роботи.

Перш ніж говорити про проекти, варто згадати про стратегію і цілі компанії, без яких неможливо ефективно розвивати бізнес. Як показує практична діяльність, жодна компанія в умовах конкуренції не зможе успішно функціонувати без чіткого формування стратегії.

Для здійснення стратегічного управління потрібно вирішити три основні завдання:

1. Розробити бачення майбутнього організації на вищому рівні (місія, шляхи розвитку).

2. Провести документування основних цілей і стратегій.

3. Реалізувати конкретні проекти для досягнення стратегічних цілей.  

Стратегія є низкою взаємозв'язаних програм.  Програма втілює концептуальні стратегії організації через місію програми і полегшує участь різних зацікавлених сторін в програмі та захист їх інтересів у рамках виконання таких стратегій. Не програму реалізують через стратегії, а навпаки, стратегії здійснюють через програму і створюють, удосконалюють і накопичують цінності.

Програм в компанії може бути декілька і всі вони об’єднуються в один портфель проектів.

            

Портфель проектів — це набір взаємопов'язаних програм, необхідних для досягнення кількох взаємопов'язаних стратегічних цілей.

Наприклад, для збільшення частки ринку необхідно розробити кілька продуктових лінійок, створити систему дистрибуції, ввести нові виробничі потужності.

Автор: Ірина Когут

Loading...

.