Особисті якості успішного менеджера проектів

Обкладинка книжки

Менеджер проекту, без сумніву, повинен володіти неабиякими особистими якостями.

Серед них ми виділили наступні:

 

Відповідальність. Керівник проекту особисто відповідальний за досягнення цілей проекту і тому повинен бути здатний відповідати не тільки за свої дії, але й за результати роботу всієї команди.

 

Націленість на результат. На шляху проекту зустрічається багато перешкод, тому Керівник проекту повинен досягати запланованого результату, навіть за несприятливих умов. Тим більше, що значну частину його мотивації часто становить бонус, який безпосередньо залежить від результатів проекту.

 

Лідерські якості. Керівник проекту повинен бути не тільки хорошим адміністратором, що виконує чітко прописані процедури, а лідером, здатним повести людей за собою, показати їм перспективу, згуртувати в єдину команду.

 

Комунікабельність. Комунікабельність дозволяє Керівнику проекту проводити результативні переговори зі всіма групами стейкхолдерів проекту, вибудовувати правильну стратегію взаємодії.

 

Високі аналітичні здібності. На проект впливає величезна кількість різноманітних факторів, і найчастіше менеджер є єдиною людиною, яка бачить картину в цілому. Тому системне мислення особливо важливо для прийняття виважених обґрунтованих рішень.

 

Вміння приймати рішення (рішучість). Нерідко менеджеру проекту доводиться швидко приймати рішення в умовах обмеження інформації та брати на себе відповідальність за результат прийнятих рішень.

 

Організованість та гнучкість, пов'язані з необхідністю вирішувати багато різнопланових завдань у стислі терміни. Ці якості особливо важливі, так як працівники часто рівняються на керівника.

 

Дотримання етичних принципів. В процесі реалізації проектів виникає чимало проблем, вирішення яких є прямим обов'язоком менеджера.

 

Висока працездатність і стресостійкість. Подивившись на наведений вище перелік і згадавши, що у проекту завжди обмежені терміни, не доводиться дивуватися тому, що менеджер проекту повинен володіти вмінням працювати багато та ефективно протистояти виникаючим стресам. Втім, нерідко періоди цілодобової роботи змінюються заслуженим відпочинком, коли проект успішно завершено.

 

Звідки нам, менеджерам проектів, отримувати і розвивати ці навики? Перше: наш досвід - це наші проекти, які ми вже реалізували. Друге – кожен, хто обрав для себе цей шлях – вже виявив у собі ці якості. Ну і третє - удосконалення і розвиток цих якостей через навчання. Середовище і проекти постійно змінюються, щоб бути підготовленим до змін та труднощів потрібно постійно тренуватись.

Успішних Вам проектів!

Автор: Ірина Когут

Loading...

.