Ділимось інструментами стратегічного управління бізнесом

Обкладинка книжки

Останнім часом в своїй роботі ми зауважили пожвавлення інтересу серед наших колег та партнерів до такого інструменту стратегічного управління бізнесом, як канва бізнес-моделі (The Business Model Canvas).

Розроблена у 2009 році Алєксандром Остервальдером та Івом Пін’є, вона дозволяє описати, проаналізувати та візуалізувати основні принципи та структуру бізнесу.

На початку цей інструмент розроблявся для діючих бізнесів та компаній, і використовувався в основному для аналізу існуючої бізнес-моделі з метою виявлення знаходження слабких місць та можливих напрямків зростання. Це ідеальний інструмент для проведення стратегічних сесій та отримання управлінською командою цілісного та єдиного розуміння того, що собою являє наш бізнес сьогодні, для пошуку інноваційних шляхів розвитку, розробки місії і стратегії.

Сьогодні все частіше канву використовують для інноваційних проектів та start-up з метою візуалізації концепції та структури майбутнього бізнесу. Канва наочно відображає взаємозв’язок всіх критичних чинників успіху бізнесу: цільових сегментів, ціннісної пропозиції, взаємовідносин з клієнтами, ключових партнерів, основних ресурсів та процесів, каналів збуту. Також дозволяє проаналізувати структуру витрат та джерела майбутніх доходів.

Методологія канви бізнес-моделі пропонує описати бізнес, розклавши його на дев’ять складових та дати відповідь на запитання:

1. Цільові сегменти споживачів

Хто наш споживач\групи споживачів ("малюємо" профіль)?

Для кого ми створюємо ціннісну пропозицію?

2. Ціннісна пропозиція

Що створює цінність для нашого споживача?

Який асортимент ми пропонуємо?

Які потреби задовольняє наша продукція\послуги?

Чому саме у нас він має купувати продукцію\послуги?

Проаналізувавши власні продукти і сервіси, можна розподілити їх відносно різних сегментів споживачів.

3. Канали збуту

Через які канали ціннісна пропозиція надходить до споживача?

Через які канали наш споживач бажає отримувати інформацію та товари? Їх слід порівняти з тими каналами, які використовуємо зараз, і зрозуміти, які канали працюють найбільш ефективно.

4. Взаємовідносини з клієнтами

Який тип стосунків очікує від нас кожен із цільових сегментів споживачів: персональну підтримку, VIP-обслуговування, самообслуговування тощо?

5. Потоки доходів

Які потоки доходів генерує ціннісна пропозиція?

Яка структура доходів за джерелами?

За яку цінність ваші клієнти справді хочуть платити та за що вони платять зараз?

6. Основні ресурси

Які ресурси та засоби необхідні для створення та реалізації ціннісної пропозиції цільовим сегментам споживачів?

Варто зрозуміти, яких ключових ресурсів вимагає ваша Ціннісна пропозиція. А також розподілити ресурси за видами: фізичні, інтелектуальні, інформаційні, фінансові тощо.

7. Основні види діяльності

Які бізнес-процеси необхідні для створення та реалізації ціннісної пропозиції цільовим сегментам?

8. Основні партнери

Співпраця з якими компаніями, організаціями, фізичними особами дає нам можливість ефективно та результативно створювати та реалізувати ціннісну пропозицію цільовим сегментам споживачів?

Яка мотивація для партнерства?

Які ресурси (матеріальні, грошові чи інформаційні) ми отримуємо від партнерства?

9. Структура витрат

Це підсумкове поле канви бізнес-моделі. Які засоби потрібні для забезпечення всіх бізнес-процесів, необхідних для створення та реалізації  ціннісної пропозиції цільовим сегментам споживачів? Яка їх структура?

Які з основних ресурсів є найдорожчими?

Які з основних видів діяльності є найбільш витратними?

Від чого більше залежить наш бізнес – від витрат чи цінностей?

 

Успішних Вам проектів!

Автор: Тетяна Лебідь

Loading...

.